Bouw Informatie Model (BIM)

Met het Bouw Informatie Model (BIM) wordt alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D gebouwmodel. De kwaliteit van het geleverde product staat voor u natuurlijk op de eerste plaats. Maar het optimaliseren van procesbewerkingen, systemen en het verkorten van de realisatiefase kunnen voor u van groot belang zijn. Wij hebben het BIM daarom volledig in onze bedrijfsprocessen geïmplementeerd; van ontwerp en realisatie tot en met beheer.

Stabi-CAD8 for Revit
De installaties worden integraal ontworpen en gemodelleerd in Stabi-CAD8 for Revit. Het Stabi-CAD8 for Revit biedt voor de installaties momenteel de meeste geautomatiseerde tools voor het ontwerpen van alle gebouw gebonden installaties. Met dit automatiseringsprogramma wordt zonder verlies van informatie de installatie aan een Revit BIM-model toegevoegd.
 
Onderhoud en Beheer - Prognotice
Het BIM-model dat na de installatiefase beschikbaar is, biedt u een schat aan informatie (met alle revisie- en installatie informatie (cartotheek)). Wij kunnen na het realiseren van de installatie de gegevens volledig integreren in ons onderhouds- en beheersysteem, waardoor we uw installatie optimaal kunnen onderhouden en beheren.

Vervangingsprognoses en onderhoudsplanningen zijn voor u van groot belang, omdat u uw doelstellingen op het gebied van het beheer van uw installaties kunt realiseren. Wij werken met de softwareapplicatie Prognotice om u van betrouwbare informatie te kunnen voorzien.

De beschikbare detailgegevens uit het BIM-model worden in een database opgeslagen. Op deze manier kunnen onderhoud, beheer en eventuele vervanging worden gevolgd en u krijgt veel informatie om de TCO (Total Cost of Ownerschip) te bewaken evenals de LCC (Life Cycle Cost). Wij kunnen, door gebruik te maken van het BIM-model, voor u de onderhouds- en beheerskosten werkelijk optimaliseren.

3d-tekening

Bekijk het BIM project Bakkerij Hoogvliet →
Bekijk het BIM project Erasmus Universiteit Gebouw B (Bibliotheek) →
Bekijk het BIM project Stadskantoor Vlaardingen →

 

 

Ons bedrijf
Duurzaamheid & MVO
Specialisaties
Marktsegmenten
Bekijk de vacatures
Contact
FRIS!