Installatie: elke keer een nieuwe uitdaging

Het installeren van nieuwe klimaatbeheersingsinstallaties is elke keer weer een uitdaging. Het gaat er immers om uw specifieke wensen in een goed werkende installatie om te zetten. Een goede installatie begint daarom met luisteren. Een gedegen voorbereiding leidt tot een beter eindresultaat, hoge klanttevredenheid en een efficiënte bedrijfsvoering. Het met zorg en aandacht inregelen van installaties in de inbedrijfstellingsfase zorgt voor goed werkende installaties, die naadloos op de wensen van de klant aansluiten.

Bij het zoeken naar de best passende oplossing gaan we altijd uit van betrouwbare en bewezen systemen. Daarbij gaan we innovatieve producten zeker niet uit de weg, maar toepassing van die producten kan alleen na uitvoerige interne testen. Onze ontwerpers, engineers, tekenaars en monteurs zijn u graag van dienst.

Renovatie: werken aan uw leefklimaat

Met nieuwe, verbeterde technische mogelijkheden hebben we het binnenklimaat steeds beter in de hand. Met de groei van de mogelijkheden nemen ook de verwachtingen toe. Renovatie van de bestaande klimaatbeheersingsinstallatie kan het leefklimaat sterk verbeteren. Meer comfort in uw hotel, tevreden en beter presterende medewerkers in uw kantoor, beter presterende leerlingen in het klaslokaal, een aangenamer verblijf in een ziekenhuis. Onze ontwerpers, engineers, tekenaars en monteurs gaan graag aan de slag om uw leefomgeving te verbeteren.

Service & Onderhoud: snel, klantgericht en adequaat

Een goed service- en onderhoudsbedrijf  begrijpt wat u beweegt. Denkt met u mee en komt met oplossingen. In de uitvoering. In het proactief aandragen van besparings- en verduurzamingsopties. En in het naadloos aansluiten op de werkwijze binnen uw organisatie.

We nemen de verantwoordelijkheid voor service- en onderhoudswerkzaamheden over. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat u in de regie blijft qua planning en kosten. Op basis van ervaringen en historische gegevens maken we een onderhoudsprognose, inclusief planning en te verwachten kosten. Zo stellen we gebouwbeheerders in staat hun onderhoudskosten zo goed mogelijk te voorspellen. Verder maken we het u zo gemakkelijk mogelijk. Desgewenst creëren we een webportaal waar u de voortgang van onze activiteiten kunt volgen. Daarnaast maken we periodiek een managementrapportage, waarin we niet alleen transparant verantwoording afleggen over de uitgevoerde werkzaamheden, maar ook proactief met verbetervoorstellen komen.

Bij service- en onderhoudsprojecten heeft u een vaste contactpersoon in uw accountmanager, die uw project van haver tot gort kent. Waar nodig zal hij de specialisten van de eigen engineeringafdeling of tekenkamer inzetten. Verder krijgt u te maken met monteurs die technisch zeer goed onderlegd zijn. Bovendien zijn al onze medewerkers opgeleid in onze bedrijfscultuur. En dat betekent: klantgericht, altijd snel en adequaat, 24/7 bereikbaar, en oplossingsgericht handelen bij storingen.

Onze afdeling Service en Onderhoud zorgt tevens voor onderhoud, inspectie en reparatie van koelinstallaties en het onderhouden, inspecteren, testen en waar nodig renoveren van besturingsinstallaties

Servicedesk 24/7

De servicedesk staat garant voor een uitgebreide ondersteuning van uw organisatie. Waar  het gaat om onderhoud, aanname en afhandeling van ad-hocwerkzaamheden, de regeltechnische bewaking van installaties via de meldcentrales en beheer en besturing op afstand, kunt u te allen tijde op Van Galen Klimaattechniek rekenen.

De 24/7 storingsdienst staat voor u gereed om onverhoopte storingen (waar mogelijk op afstand) te verhelpen.

Medisch hart Bleiswijk
Sanquin