Hoe gaat Van Dorp om met alle maatregelen rondom het Coronavirus?

Vanwege het Coronavirus neemt Van Dorp diverse maatregelen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
Bekijk voor de actuele maatregelen deze pagina.

Melding verbergen

Renovatie en nieuwbouw Cool 63 Rotterdam

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Verwarmingsinstallatie
 • Luchtbehandelingsinstallatie
 • Koelinstallatie
 • Regelinstallatie
 • Ventilatie installatie
 • Hemelwaterafvoerinstallatie
 • Koud- en warmwaterinstallatie
 • Rioleringsinstallatie
 • Sanitaire installatie
 • Broninstallatie
 • Parkeergarage installatie
 • WKO installatie
 • Sprinklerinstallatie

Design & Build

De locatie van de renovatie/nieuwbouw is het gebouwencomplex aan de Coolsingel met hoekbebouwing aan het Stadhuisplein en de Kruiskade. Het voormalige kantoorgebouw van de Slavenburgsbank later de Generale op de hoek van de Coolsingel en het Stadhuisplein van architect Cornelis Elffers uit 1957 is gestript en in een nieuwe herkenbare stijl heropgebouwd. Het gebouw op de hoek van de Coolsingel en de Kruiskade uit 1954 naar het ontwerp Kraaijvanger Architecten is in 2013 gesloopt evenals een deel van de bebouwing aan het Stadhuisplein. Het voormalige bankgebouw in het hart van het stadscentrum van Rotterdam, Coolsingel 63, heeft een nieuwe, duurzame toekomst gekregen. Het project COOL63 is een herontwikkeling van totaal 25.000 m² bestaande uit 14.000 m² retail-/horecaruimte, 5.000 m² kantoorruimte en 15 appartementen. Door deze multifunctionele ontwikkeling werd 10.000 m² verouderde kantoorruimte onttrokken aan de kantoor voorraad en omgezet in winkelruimte. Daarnaast werd een deel van de bestaande bebouwing hergebruikt. COOL63 heeft aan het Stadhuisplein nieuwe horecavestigingen gekregen en werd daarnaast volledig heringericht.

Duurzaamheid

Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van COOL63. Het kantoorprogramma heeft een BREEAM-Excellent certificaat behaald voor ontwerp en ook voor alle projectonderdelen.  Die duurzaamheid werd onder andere bepaald door de ligging, midden in de stad en vlakbij het OV-knooppunt Rotterdam Centraal, het multifunctionele ontwerp en het hergebruik van de draagconstructie waardoor de milieudruk nu en in de toekomst wordt beperkt. Daarnaast zijn diverse  energiebesparende maatregelen getroffen  zoals  warmte-/koude opslag in de bodem, hoogwaardige klimaatplafonds in de kantoren en energiezuinige transportinstallaties.

Monumentaal pand Cool 63 is een bijzonder project, omdat het binnenstedelijke omgeving betreft met beperkte opslagruimte in een monumentaal gebouw..

UAV-GC contract

Cool63 is gerealiseerd onder de voorwaarden van het UAV-GC.

Bewuste Bouwers, beste buren!
Het project Cool63 is aangemeld bij Bewuste Bouwers. Dit houdt in dat er op dit project specifiek aandacht wordt gevestigd op omgevingsbewust, verzorgd en milieuvriendelijk werken door vakmensen. Stichting Bewuste Bouwers streeft naar een beter imago voor de bouwsector. Dit doet men onder andere door professionaliteit zichtbaar te maken en de uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen bij bouwbedrijven onderling te stimuleren. Bij projecten waarbij gedragscode van Bewuste Bouwers onderschreven wordt, committeert de aannemer zich aan de vijf pijlers van de code. Klik hier voor deze gedragscode.