Hoe gaat Van Dorp om met alle maatregelen rondom het Coronavirus?

Vanwege het Coronavirus neemt Van Dorp diverse maatregelen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
Bekijk voor de actuele maatregelen deze pagina.

Melding verbergen

Frisse scholen project ROC Hilversum, Lelystad en Hoofddorp

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Verwarmingsinstallatie
  • Luchtbehandelingsinstallatie
  • Koelinstallatie
  • Regelinstallatie
  • Ventilatie installatie

Frisse school project

De ROC’s zijn veelzijdige scholen met veel verschillende opleidingen in vele sectoren. Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving. Naast de implementatie van het project Frisse Scholen zijn tevens diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Van Galen is hoofdaannemer en heeft B en E disciplines in zijn pakket. Alle ROC’s zijn schoolcomplexen die tijdens bepaalde werkzaamheden gewoon in bedrijf moesten blijven, echter de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd in de schoolvakanties.