Hoe gaat Van Dorp om met alle maatregelen rondom het Coronavirus?

Vanwege het Coronavirus neemt Van Dorp diverse maatregelen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
Bekijk voor de actuele maatregelen deze pagina.

Melding verbergen

European Medicines Agency Amsterdam

Kantoren, vergaderzalen (congrescentrum)

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Verwarmingsinstallatie
  • Luchtbehandelingsinstallatie
  • Koelinstallatie
  • Ventilatie installatie
  • Hemelwaterafvoerinstallatie
  • Koud- en warmwaterinstallatie
  • Rioleringsinstallatie
  • Sanitaire installatie

In korte tijd hebben Van Dorp en Van Galen samen de volledige klimaatinstallatie en sanitaire installatie gerealiseerd. Van Dorp verzorgde de laagbouw en Van Galen verzorgde de hoogbouw. De klimaatinstallatie zorgt ervoor dat de aanwezige stadsverwarming en –koeling door het gehele gebouw wordt gedistribueerd. Hierbij wordt gekoelde of verwarmde lucht het gebouw ingeblazen en worden ook de aanwezige klimaatplafonds verwarmd of gekoeld. Om de serverruimtes van extra koeling te voorzien, is er ook een aparte koelmachine geïnstalleerd. Van Dorp zal het gebouw ook voor de komende 20 jaar onderhouden.

EMA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen voor mensen en dieren die op de Europese markt worden toegelaten. Bij het naar Amsterdam halen van EMA heeft de rijksoverheid een belangrijke belofte gedaan aan Europa: op 15 november 2019 staat er een nieuw kantoor met 1300 werkplekken. Deze toezegging was een belangrijk onderdeel van de deal, die Bouwcombinatie EMA nu heeft waargemaakt. In mei 2018, twee maanden na de officiële contractondertekening (maart 2018) werd de eerste paal geslagen voor het circa 39.000 m2 grote gebouw, waarvan 7 grote vergaderzalen. In een bouwtijd van achttien maanden waar normaliter het dubbele aantal voor staat, heeft Bouwcombinatie EMA een 81 meter hoog gebouw met 19 verdiepingen gerealiseerd.

Snelle bouwtijd

Bouwcombinatie EMA heeft alles op alles gezet om een snelle bouwtijd te waarborgen. Om bijvoorbeeld eerder te kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw, is het voorlopig ontwerp in logische bouwdelen opgeknipt (kern, gevel en afwerking/inrichting). Door het opknippen in bouwdelen liepen ontwerpfases van verschillende onderdelen door elkaar. Zo konden de heipalen al de grond in, terwijl op andere onderdelen het definitieve ontwerp nog uitgewerkt werd. Ook is een aantal tijdbesparende keuzes gemaakt. Zo is een glijbekisting toegepast voor het realiseren van de betonkern. Voor de afbouw, installatietechnisch en bouwkundig, is er gekozen om zoveel mogelijk te prefabriceren. Te denken valt aan leidingwerk, verhoogde vloeren en wandpanelen. Vooral de toepassing van glijbekisting voor de bouw van de betonkern was een ideale oplossing om met veel snelheid te bouwen en was één van de hoogtepunten in de bouw. Vanaf het moment dat een verdieping dicht was, werd begonnen met de afbouw.

Een andere belangrijke succesfactor voor de snelle bouwtijd was het creëren van het teamgevoel en de scherpe focus van betrokkenen (van Bouwcombinatie EMA en partners tot leveranciers en onderaannemers) op dat ene doel: het halen van de deadline van 15 november. Ook de goede samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf heeft bijgedragen aan de vlotte bouw. Bijvoorbeeld het direct verwerken van feedback van de opdrachtgever in de bouw in plaats van in het ontwerp. Voor het afstemmen van de wensen van de opdrachtgever en de kans op wijzigingen in de bouw zo klein mogelijk gehouden zijn voortdurend overlegsessies gehouden. De wederzijdse openheid en de afspraak dat partijen elkaar niet zouden verrassen, heeft veel vertrouwen gegeven in de samenwerking.

EMA kiest voor duurzaam

Het EMA-kantoor krijgt een BREEAM-Excellent certificaat. Voor de verdere invulling van de hoge duurzaamheidsambities van het Rijksvastgoedbedrijf, EMA en de gemeente Amsterdam is gebruik gemaakt van de toepassing van duurzame materialen, stadswarmte, lichtsensoren die aan- en uitgaan bij beweging, individuele warmte- en koude regeling voor optimaal energiegebruik, een regenton van 200 kuub en nest- en vleermuiskasten.