Sanquin_logo

Badge UAV-GC

Sanquin (Stichting Sanquin Bloed-voorziening) is een non-profit organisatie, die bloedvoorziening in Nederland verzorgd. Het gebouw aan de Wytemaweg 10 in Rotterdam is gerenoveerd en voorzien van een inbouwpakket voor Sanquin en CBT Rijnmond. Het gebouw omvat circa 2.700 m² bruto vloeroppervlakte, verdeeld over drie bouwlagen (Erasmus MC behandelcentrum voor bijzondere tandheelkunde, Sanquin en CBT). Wij hebben dit project uitgevoerd op basis van een UAV-GC contract. Onder de gerenoveerde ruimtes bevond zich een onder andere een bloedlaboratorium.

De uitgevoerde werkzaamheden:

- Verwarmingsinstallatie
- Luchtinstallatie
- Koelinstallatie
- Regelinstallatie
- Ventilatie installatie
- Koud- en warmte installatie
- Rioleringsinstallatie
- Sanitaire installatie
- Medische gassen


(4 maanden, opleverdatum: 17-07-2014)

Ons bedrijf
Duurzaamheid & MVO
Specialisaties
Marktsegmenten
Bekijk de vacatures
Contact
FRIS!