Zorginstellingen

In de zorg heeft het binnenklimaat lange tijd niet de aandacht gekregen die het verdient. Gelukkig is het tij gekeerd en wordt erkend dat de temperatuur en luchtvochtigheid een belangrijke rol spelen in het welbevinden van patiënten. De luchtkwaliteit in operatiekamers is zelfs een kwaliteitsfactor die het verschil kan maken tussen leven en dood.

Bij Van Galen Klimaattechniek hebben we veel ervaring in de zorg en gemerkt dat het ontwikkelen en verfijnen van dit specialisme continu onderhoud én een goede afstemming met de gebruiker vergt. Een activiteitencentrum in een kinderziekenhuis vraagt om een ander klimaat dan een gesloten afdeling in een verzorgingstehuis. En operatiekamers of quarantaineafdelingen vragen om complexe technische oplossingen met steriele lucht.

De zorg voor de klimaatinstallaties in een zorginstelling brengt dus een speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Service en onderhoud kunnen hier van levensbelang zijn. Preventief onderhoud en nauwgezet en gestructureerd werken zijn essentieel. Er moeten strakke afspraken worden gemaakt over responstijden bij eventuele storingen. Bij Van Galen Klimaattechniek leveren we maatwerk voor grote zorginstellingen, variërend van academische ziekenhuizen tot verzorgingstehuizen. Wij hebben meer dan veertig jaar ervaring in de zorg en mogen een groot aantal zorginstellingen in Nederland tot onze klantenkring rekenen. Zowel als het gaat om de installatietechniek als om de service en het onderhoud.

Uw zorg is onze zorg.

Operatiekamers

In het medische hart van het ziekenhuis, de operatiekamer worden de allerhoogste eisen gesteld aan het binnenklimaat. Naast de zeer nauwkeurige regeling van temperatuur en luchtvochtigheid is de reinheid van de lucht hier letterlijk van levensbelang.

Innovaties hebben geleid tot nagenoeg perfecte omstandigheden waarin specialisten hun, soms levensreddende, werk doen. Een moderne operatiekamer heeft een technische installatie met een ruimtebeslag dat vele malen groter is dan de operatiekamer zelf. Met deze installatie wordt een onzichtbare douche van steriele lucht boven de patiënt aangebracht. Hierdoor wordt alle verontreiniging bij de operatiewond weggehouden. De betrouwbaarheid van dergelijke installaties heeft de allerhoogste prioriteit. Aan het onderhoud worden dan ook de hoogst denkbare eisen gesteld. Het werken in een ziekenhuis, waar de medische werkzaamheden zonder problemen en risico’s doorgang moeten vinden, vereist specialisatie.

Van Galen Klimaattechniek heeft de afgelopen jaren al zeven operatiekamers in het Medisch Centrum Haaglanden onder handen genomen. Volgens de allerlaatste inzichten op het gebied van klimaatbeheersing worden in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam zestien operatiekamers vernieuwd. Ook de vernieuwing van eenentwintig operatiekamers in het Utrechts Medisch Centrum is in voorbereiding. Kortom, uw clean room is de zorg van Van Galen Klimaattechniek.

UMC Utrecht
UMC_1

UMC Utrecht_logo
Project: UMC Utrecht
Omschrijving: Dit project betreft vervangende nieuwbouw van 21 operatiekamers. Het project was complex vanwege de ligging, midden in de operationele omgeving van het ziekenhuis. 
Lees verder →

MCH Medisch Centrum Haaglanden

MCH_logo
Project:
 MCH Medisch Centrum Haaglanden
Omschrijving:  Het Medisch Centrum Haaglanden is een topklinisch ziekenhuis met vestigingen in het hart van Den Haag en Leidschendam-Voorburg, met ieder hun eigen specialismen. 
Lees verder →

AMC Amsterdam
AMC_1

AMC_logo
Project: AMC Amsterdam
Omschrijving: Het Academisch Medisch Centrum heeft de renovatie van de technische installatie van zestien operatiekamers aan Van Galen toevertrouwd. 
Lees verder →

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Ikazia_logo
Project: Ikazia ziekenhuis Rotterdam
Omschrijving: Bij het Ikazia Ziekenhuis heeft Van Galen Klimaattechniek onder andere de verbouw/nieuwbouw verzorgt van de maag-, darm- en leverafdeling (MDL), moeder en kind, poli ok’s en de spoedeisende eerste hulp (SEH). Dit gebouw heeft warmte- en koude opslag installatie met bronnen. 
Lees verder→

Sanquin Rotterdam

Sanquin_logo
Project: Sanquin Rotterdam
Omschrijving: Sanquin (Stichting Sanquin Bloed-voorziening) is een non-profit organisatie, die bloedvoorziening in Nederland verzorgd. Het gebouw aan de Wytemaweg 10 in Rotterdam is gerenoveerd en voorzien van een inbouwpakket voor Sanquin en CBT Rijnmond. 
Lees verder→

Medisch Hart Bleiswijk

Medisch Hart Bleiswijk_logo
Project: Medisch Hart Bleiswijk
Omschrijving: Medisch Hart Bleiswijk is een gezondheidscentrum en een herstelhotel (Laurens De Orchidee). Zij bieden allerlei vormen van zorg onder één dak, welke dicht bij de woonomgeving van de cliënten is.
Lees verder →

Verpleeghuis Vivaldi Zoetermeer

Vierstroom (165 x 175)
Project: Verpleegtehuis Vivaldi Zoetermeer
Omschrijving: Met de nieuwbouw van Vivaldi is een moderne woonvoorziening gelegen in het hart van Zoetermeer gerealiseerd, waar  mensen met een lichamelijke aandoening, met psychische klachten of dementie wonen of verblijven. 
Lees verder →