nlr_logo
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-laboratorium te Amsterdam/Schenkel is geherstructureerd en opgewaardeerd naar een meer hedendaags kwaliteitsniveau.

De locatie bestaat uit meerdere gebouwen, waarvan het merendeel gerenoveerd en gemoderniseerd is. In de gebouwen zijn onder andere onderzoeks-, test- en simulatie ruimten.

Fase 1 (12 maanden, oplevering: april 2016)
Fase 1, gebouw 60 is in 12 maanden gerealiseerd. Er is een 4-pijps broninstallatie gerealiseerd waardoor, op een duurzame wijze, warmte en koude onderling uitgewisseld kunnen worden. Ook zijn VAV-boxen (Variable Air Volume) geplaatst, die de hoeveelheid frisse lucht aanpassen aan de vraag. Innovatieve regeltechnieken en flow sensors zorgen voor de besturing en monitoring van alle bronnen, units, pompen en kleppen.

Fase 2 (14 maanden, oplevering: september 2016)
Fase 2 is gerealiseerd in 14 maanden en betreft het volledig renoveren van het gebouw dat dateert uit 1930 (gebouw 10, 20 en 40). Dit werd per bouwdeel gedaan met onder andere een WKO-installatie. De locaties bestonden voornamelijk uit kantoren en een werkplaats.

De uitgevoerde werkzaamheden:

- Verwarmingsinstallatie
- Luchtbehandelingsinstallatie
- Koelinstallatie
- Regelinstallatie
- Ventilatie installatie
- Hemelwaterafvoerinstallatie
- Koud- en warmwaterinstallatie
- Rioleringsinstallatie
- Sanitaire installatie
- Grondkanalen (lucht)

Ons bedrijf
Duurzaamheid & MVO
Specialisaties
Marktsegmenten
Bekijk de vacatures
Contact
FRIS!