nuon
Soms is een herontwikkeling net nieuwbouw. Dat geldt zeker voor Nieuw Amsterdam. Nieuw Amsterdam is een kantoor en een stadsplein met een compleet nieuw gezicht. De locatie is dynamisch en multifunctioneel. De renovatie van het kantoorgebouw Nieuw Amsterdam hebben we in goede samenwerking uitgevoerd in een bouwteam met bouwkundig aannemer De Nijs en E-installateur Heijmans.

Engineering en Build
Dit project is qua ontwerp, uitwerking en realisatie van de werktuigbouwkundige- en sanitaire installaties volledig onder de verantwoordelijkheid van Van Galen Klimaattechniek uitgevoerd. Het definitieve ontwerp kenmerkt zich door transparantie, duurzaamheid en multifunctionaliteit. Samen met CBRE, Royal Haskoning en eindgebruiker NUON zijn het definitieve ontwerp (DO) en de werktekeningen gemaakt. Ook zijn in dit complex horeca units en een hotel gerealiseerd. 

De nieuwbouw van het kantoorpand voor DCMR Milieudienst Rijnmond, het laboratorium, de meldkamer en de parkeergarage heeft een WKO installatie die zorgt voor de opslag van warmte- en koude. De elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties zijn alle aangesloten op een gebouwenbeheersysteem. In het gebouw zitten plafond inductie-units en het gebouw wordt verwarmt en gekoeld door stadsverwarming en –koeling, ook zijn er energiemeters geplaatst t.b.v. diverse gebruikers.

Duurzaamheid
Tijdens de uitvoering is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit werd middels de BREEAM beoordelingsmethode getoetst. Mede door het maken van diverse installatiekeuzes hebben we ons steentje bijgedragen om het certificaat “very good” te behalen.

De uitgevoerde werkzaamheden:

- Verwarmingsinstallatie
- Ventilatie- en luchtbehandelings-
- installatie
- Koelinstallatie
- Regelinstallatie
- Hemelwaterafvoerinstallatie
- (traditioneel- en pluvia systeem)
- Koud- en warmwaterinstallatie
- Rioleringsinstallatie
- Sanitaire installatie
- Sprinkler
- Gasblusinstallatie

Bijzonderheden:

- Kantoren zijn voorzien van 20.000 m² klimaatplafonds en geventileerd door lijnroosters
- Overige kantoren (ca 8000 m²) worden geventileerd, verwarmd en gekoeld d.m.v.
   plafond 4-pijps inductie-units
- Toepassen van adiabatische bevochtiging
- Het gebouwbeheersysteem heeft 1800 naregelingen en is voorzien van lichtschakelingen
   en zonweringssturing
- Zand zuigen onder de fundering t.b.v. het aanbrengen van de riolering onder gebouw,
   dit omdat het gebouw geen kruipruimte heeft
- Plaatsen van energiemeters t.b.v. diverse gebruikers


(2 jaar en 6 maanden, oplevering: 2013)

Ons bedrijf
Duurzaamheid & MVO
Specialisaties
Marktsegmenten
Bekijk de vacatures
Contact
FRIS!