Kwale Secundary School in Kenia

Van Galen ondersteunt de (vak)opleidingen voor weesmeisjes in Kenia, zodat zij na hun opleiding met een diploma aan het werk kunnen om zelf in hun onderhoud te voorzien en  zelfstandig een goede toekomst op te bouwen.

In 2011 heeft als gevolg van onze ondersteuning een twintigtal weesmeisjes hun vierjarige interne opleiding afgerond en zijn zij allen geslaagd voor hun examen.

Kwaliteitsverbetering met ingang van 2011

Alle weesmeisjes moeten jaarlijks schoolgeld betalen, Van Galen Klimaattechniek sponsort twintig weesmeisjes. Een gedeelte van het schoolgeld gaat naar een bonus voor de leerkrachten van de school, met als doel het verloop van leerkrachten te verminderen en vooral de motivatie hoog te houden.

Tegelijk is het aannameniveau van de meisjes verhoogd tot C-niveau (havo), en er wordt van de meisjes geëist dat ze dit niveau aanhouden. Mocht iemand qua leerniveau afzakken, dan krijgt zij een jaar de kans om met extra hulp het resultaat te verbeteren. Lukt dat niet, dan wordt per individu gekeken wat de beste oplossing is: een ambachtsschool, een dagschool of nog een kans op dezelfde school.

Elk jaar schenkt een groot deel van ons personeel een bedrag van € 50,= aan onze goededoelenprojecten in Kenia. Van Galen Klimaattechniek verdubbelt deze individuele giften. We zijn er met zijn allen trots op dat wij de kinderen en de weesmeisjes de mogelijkheid geven om een schoolopleiding in een veilige omgeving te volgen, waardoor zij een kans op een betere toekomst hebben.

Terug naar overzicht >>

Ons bedrijf
Duurzaamheid & MVO
Specialisaties
Marktsegmenten
Bekijk de vacatures
Contact
FRIS!