Installatietechniek steeds belangrijker

juli 9, 2019 10:03 am Gepubliceerd door

Installatietechniek gaat een steeds grotere rol spelen in onder andere steden, gebouwen, productieprocessen en de landbouw. Werkelijk overal

waar je kijkt is installatietechniek van groot belang. Bij de nieuwe werkwijzen in onze branche staat samenwerking en dienstverlening centraal. Ook ligt de nadruk op het slimmer maken van het totale proces om de snelheid van innovaties te omarmen. Toenemende personalis

atie zorgt ervoor dat er steeds meer rekening wordt gehouden met specifieke wensen van de klant.


Klantcentriciteit

De behoefte van de klant staat centraler dan ooit. Klantcentriciteit zegt al genoeg. Op weg naar 2025 draait het niet om het proces of het product, maar om de specifieke wensen van de klant. Het is aan de installateur om voor die wensen van de klanten oplossingen te bedenken. Onze visie als organisatie sluit hier naadloos op aan. Het gaat om echte waarde-proposities en kwaliteit krijgt in deze een extra dimensie.

Prefab in de bouwketen

Snelheid, grote aantallen en kwaliteit. Dit zijn de drie elementen waar prefab voor zorgt. Steeds meer gebouwen worden voorbereid in een fabriek en daar voorzien van alle techniek, leidingen en voorzieningen. BIM, 3D-printing of een ander 3D-model zijn ondersteunende tools, zodat tijdens de montage alle elementen alleen nog maar aan elkaar verbonden hoeven te worden. Wij streven ernaar om waar mogelijk gebruik te maken van prefab.

BIM

Building Information Modelling is de basis voor integrale samenwerking en werken zonder BIM is voor ons bijna ondenkbaar. Alle betrokkenen bij de totstandkoming van een gebouw of renovatie gebruiken hetzelfde digitale 3D-model en weten precies van elkaar wie, wat, waar en wanneer. Een goede samenwerking en goed opgeleide mensen zijn hierbij een vereiste. De installateur kan BIM nadat een gebouw af is blijven gebruiken om bijvoorbeeld te kunnen zien waar er zich een storing bevindt en welke materialen op die plek zijn geïnstalleerd. Wij hebben al meerdere projecten gerealiseerd volgens met behulp van BIM.


 

Tags :

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door vangalen