Duurzaamheid en MVO

Van Galen vindt het belangrijk om steun te geven aan maatschappelijke initiatieven. Sinds 2017 is Van Galen officieel een onderdeel van de Van Dorp. De twee familiebedrijven sluiten goed op elkaar aan als het gaat om MVO. Zo staat de Van Dorp Groep eveneens voor betrokken ondernemen. Dit doen wij enerzijds door middel van donaties vanuit de Van Dorp foundation, maar we zien ook dat veel van onze medewerkers zelf de handen uit de mouwen steken om een bijdrage te leveren.

Scholing weesmeisjes Kenia

Onderwijs aan meisjes in Afrika is van levensbelang. Het is belangrijk dat zij in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien en zo een goede toekomst kunnen opbouwen. Van Galen heeft de afgelopen jaren al 40 weesmeisjes van Kingwede Girls in Kenia gesteund. De weesmeisjes hebben hierdoor een goede opleiding in de veilige omgeving van een internaat gekregen, waardoor zij zich hebben kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide jonge vrouwen, die vol vertrouwen met hun toekomst aan de slag kunnen gaan.

Ondersteuning basisschool Kenia

Afgelopen jaren heeft Van Galen de Basisschool Vyogoto in Kenia ondersteund waardoor zij een eigen watervoorziening en nieuwe schoolklassen konden realiseren, een overkapping konden bouwen om de leden van de gemeenschap tegen de zon te beschermen en een bomenkwekerij konden beginnen.

Van Dorp foundation

Een belangrijk kenmerk van Van Galen is haar maatschappelijke betrokkenheid. Van Dorp heeft sinds 2005 de Van Dorp foundation opgericht. De foundation zet zich in voor de armste mensen in de wereld, zowel ver weg in Afrika, als dichtbij in Nederland. Van Dorp besteedt 5% van haar winst aan de foundation.

Het afgelopen jaar heeft de Van Dorp foundation ongeveer € 200.000,- geschonken aan diverse projecten in Afrika en Nederland. Enkele voorbeelden zijn:

– Kumi Hospital en Kumi Farm
– De Voedselbank in o.a. Zoetermeer en Breda
– Stichting Leergeld
– Gevangenenzorg Nederland
– Christelijke Hulpverleningsinstelling De Hoop
– Vakantieoord van Stichting Bio Kinderrevalidatie

UIC
De foundation heeft zich in eerste instantie gericht op ontwikkelingsprojecten in Uganda. Het probleem is echter dat de bevolking van deze regio harder groeit dan de economie. De reële groei van de economie is 2-3% en de bevolking groeit met 8- 12 %, dat betekent dat de mensen ieder jaar in ieder geval 6% armer worden. Aangezien Van Dorp als werkgever verstand heeft van de ontwikkeling van economie, is besloten om op dit probleem te focussen. Dat heeft ertoe geleid dat zij in 2008 met een aantal ondernemers Uganda Investment Corporation (UIC) opgericht hebben. Enkele projecten die UIC ondersteunt zijn het Kumi Hospital en het lokale agrarische bedrijf Kumi Hospital Agropark.

Voor 2018 staat er een aantal projecten op stapel. Er wordt gewerkt aan het professionaliseren van de Kumi Farm, zodat deze uiteindelijk zelfvoorzienend wordt. Daarnaast wordt er bij het Kumi Hospital een aantal operatiekamers gerenoveerd.

Bezoek Kumi Farm Uganda

Henk Willem van Dorp heeft begin 2018 een bezoek gebracht aan Uganda om de voortgang te bewonderen. Hij is tevreden over de ontwikkelingen van de afgelopen periode en hij heeft ook weer inspiratie opgedaan voor verbeteringen.

Verslag van het bezoek.

Evergreen Farm

Nieuw onder de vlag van de Van Dorp foundation is de houtplantage “Evergreen Farm”. Deze houtplantage helpt Van Dorp haar CO2 footprint te compenseren. Het afgelopen jaar is er 26 hectare bos aangeplant, waardoor er inmiddels 76 hectare nieuw aangeplant bos is. De totale oppervlakte bestaat nu uit 205 hectare. Eén hectare bos in de tropen compenseert maar liefst 28 ton CO2. Van Dorp verwacht dat het technisch gezien mogelijk is om al haar CO2 op deze manier te compenseren. Er moet de komende jaren dan wel geïnvesteerd worden in het energieneutraal maken van de vestigingen van Van Dorp en het uitbouwen van het elektrisch vervoer (naar 80%).

Milieuverantwoord

Ieder jaar stellen wij onze ambitieuze milieudoelstellingen opnieuw vast. Ook denken wij graag met u mee als het gaat over het milieu en duurzaamheid. Ons milieumanagementsysteem voldoet aan de ISO 14001:2015. 

CO2 footprint

Wij kennen onze footprint en reduceren die waar dat mogelijk is. De footprint die overblijft compenseren wij.

CO2 Prestatieladder niveau 5

De CO2 prestatieladdder is een MVO-meetinstrument waarbij de CO2 uitstoot van organisaties in kaart gebracht wordt. Het doel hiervan is bewustwording creëren binnen de organisatie in de bedrijfsvoering, energiebesparing, het gebruik van materialen en het uitvoeren van projecten.

Van Galen Projectenbedrijf en Van Dorp beschikken als enigen in onze branche over het “CO2 prestatieladder niveau 5” certificaat. Dit is het hoogste niveau wat een organisatie kan halen, dus daar zijn wij best trots op.

Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen met concepten die écht duurzaam zijn wat betreft klimaattechniek?

Het Van Dorp MVO beleid.

Vragen? Neem contact op met ons.

 

Milieufilm van Van Dorp