Aandacht voor mens en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zijn voor ons bedrijf al belangrijk sinds ons bestaan. Het sluit namelijk integraal aan bij onze werkzaamheden. Als toonaangevende onderneming onderkennen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en product. Met onze efficiënte manier van werken en met de inzet van installaties die voldoen aan de actuele energieverbruiksnormen bedienen wij onze klanten. Daarbij houden we rekening met de omgeving waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Werken aan kwaliteit, continuïteit, duurzaamheid en rendement zijn voor ons dagelijkse praktijk.

MVO Verslag 2012-2013

Afgelopen maanden is er heel wat gebeurt op MVO-gebied, gebaseerd op vijf pijlers:
1 Milieu
2 Maatschappelijke betrokkenheid
3 Duurzaamheid en innovatie
4 Transparantie
5 Belanghebbenden

De werkgroep MVO zorgt ervoor dat het onderwerp MVO op de agenda blijft staan en dat alle belanghebbenden zien waar Van Galen Klimaattechniek voor staat. 

Wat hebben wij als Van Galen Klimaattechniek bereikt in de afgelopen twee jaar?

1 Milieu

- Certificaat milieuzorgsysteem ISO 14001 behaald
- CO2-ladder niveau 3 behaald
- Energie- en gaskosten vestigingen gereduceerd

- Op alle vestigingen maken we gebruik van groene stroom
- Brandstofverbruik bedrijfsauto’s is gereduceerd met 2,5% t.o.v. 2011
- Papierverbruik is gereduceerd met 14% (digitaliseren en dubbelzijdig printen) t.o.v. 2011
- Mobiliteitsscan uit laten voeren
- Personen bedrijfsauto’s hebben een A- of B-label

- Bedrijfsbussen hebben een euro 5-norm
- Diverse rekenprogramma’s gebundeld om berekeningen voor de klant te kunnen maken op het gebied van
 energiereductie

2 Maatschappelijke betrokkenheid

- Verbetering communicatie door nieuwskrant/facebook/twitter en website
- Diverse sponsorprojecten gefinancierd
- Diverse leerwerkplekken ingevuld bij S&O en install

- Diverse studenten hebben een afstudeeropdracht uitgevoerd bij Van Galen
- Bedrijfsfitness gerealiseerd
- Sponsoring sportieve prestaties van werknemers

- Inzamelactie gehouden voor het Mathangondapalli Education Centre in India
- Service & Onderhoud Utrecht is erkend als leerbedrijf

3 Duurzaamheid en innovatie

- Innovatieprojecten
- Op diverse projecten een BREEAM (duurzaamheids)certificaat behaald
- Meer (leerling) engineers aangesteld i.v.m. nieuwe ontwikkelingen in de bouw
- Wij denken met de klant mee over duurzaamheidsoplossingen en energiereductie

4 Transparantie

- Vernieuwen huisstijl en website
- Aanpassen gedragsregels voor medewerkers in PZ handboek
- Toolbox MVO en ISO 14001 gemaakt
- Communicatie over visie en kernwaarden

5 Belanghebbenden

- MVO en ISO 14001 opgenomen op het ISO formulier klanttevredenheidsonderzoek
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd
- Vitaliteit enquête uitgevoerd
- Meer aandacht voor ziekteverzuim

 

 

Ons bedrijf
Duurzaamheid & MVO
Specialisaties
Marktsegmenten
Bekijk de vacatures
Contact
FRIS!